Behandelingen 

Behandelingen

Wil jij weer vrij zijn van je actieve verslaving en werken aan je onderliggende problemen? Verslaving voedt zich met onderliggende problemen en dienen dan ook altijd behandeld te worden. Wij gaan samen aan de slag om dat te bereiken!!

Rovers Recovery biedt ambulante behandelingen binnen zowel de Basis GGZ als Specialistische GGZ.

Rovers Recovery werkt met een specifiek programma afgestemd op jou situatie. Dit programma is zorgvuldig samengesteld vanuit eigen ervaringen, professionaliteit en verdiepingen uit de wetenschap. Behandelingen bij Rovers Recovery zijn ontwikkeld op basis van onder andere wetenschappelijke en verpleegkundige interventies, Minnesota model, 12 stappen, psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, farmacotherapie, herstelondersteuning, rouwverwerking, omgaan met gevoelens, stress coping en mindfulnes, dit vanuit onze ervaringsdeskundigheid en het dagelijks leven in herstel met een herstelprogramma. 

De behandeling wordt altijd afgestemd op je eigen doelen en richt zich op verslaving-, geestelijke gezondheid-, persoonlijk-, functioneel- en maatschappelijk herstel. 

Wij doen wat nodig is voor jouw herstel en eventueel ook die van je naasten. 

Van jou verwachten wij openheid, eerlijkheid en bereidwilligheid om dat te veranderen wat nodig is om niet terug te gaan naar je actieve verslaving.  

Bel ons voor meer informatie of het plannen van een oriënterend gesprek of intake. 


Detoxificatie (ontwenning)
Eerst clean worden dan verder behandelen. 
Om een behandeling goed te kunnen volgen bij Rovers Recovery is het belangrijk dat je er clean en sober aan begint. In veel gevallen is clean en sober worden ook geen probleem maar clean en sober blijven moeilijker. Rovers Recovery geeft indien nodig begeleiding bij de ambulante detoxificatie. Medicamenteuze ondersteuning kan hierbij nodig zijn. In sommige gevallen is detoxificatie in een kliniek noodzakelijk. In overleg met je huisarts wordt je verwezen voor een korte klinische opname waarna de ambulante behandeling bij Rovers Recovery volgt.

Specialistische GGZ
Deze behandeling is voor mensen met verslavingsproblematiek en onderliggende problemen of dubbele diagnose problematiek. Bij deze complexe problematiek wordt de verslaving en psychiatrische problemen tegelijk behandeld.
De ambulante behandeling binnen de specialistische GGZ bij Rovers Recovery bestaat uit minimaal 12 sessies individuele behandeling van 60 minuten en wekelijkse groepsbehandeling met telefonisch consulten.

Basis GGZ  

Vanuit de Basis GGZ wordt ook Recovery Coaching aangeboden voor cliënten die zijn teruggevallen in gebruik van middelen en opnieuw in herstel willen komen. 
Ben jij al eerder behandeld geweest voor verslaving en helaas teruggevallen? Denk je dat een kort behandeltraject voldoende is om aan het onderliggende probleem te werken en weer in herstel te komen? meld je dan aan voor onze herstelondersteuning.

Deze behandeling bestaat uit maximaal 8 sessies van 60 minuten. 


1nP
Rovers Recovery is specialist binnen het landelijk netwerk van 1nP, met dit krachtig netwerk kiest Rovers Recovery voor kwaliteit van zijn behandelingen. Rovers Recovery werkt samen met een groot multidisciplinair netwerk van professionals. De behandeling verloopt volgens vaste stappen en wordt volledig vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering.

Doorverwijzing gaat via een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Rovers Recovery private treatment
Wil je van je actieve verslaving af maar volledig anoniem behandeld worden? Dan kan dat ook. Anoniem wil zeggen zonder tussenkomst van een huisarts en zorgverzekeraar. 
Wij gaan uiterst discreet om met je gegevens. Er vindt dan ook geen correspondentie plaats naar derden tenzij je daar zelf schriftelijk toestemming voor geeft. 
De behandeling bestaat uit een vast pakket van 8 individuele sessies van 60 minuten. Stoppen is geen probleem voor je, maar gestopt blijven moeilijk? dan kun je voor Rovers Recovery private treatment aanmelden via het contact formulier of bel mij direct. Wij kunnen afspreken waar jij dat prettig vindt. 
Deze behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en de kosten zijn dan ook voor eigen rekening. 
Rovers Recovery hanteert een vast tarief van 950,- euro ex btw voor 8 sessies individuele behandeling, Een oriënterend gesprek van max. 20 minuten is gratis.

Afzegging

Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd, wordt €75.- in rekening gebracht.


Meer weten?
Bel voor meer informatie of het plannen van een oriënterend gesprek van max 20 minuten (gratis)


Heb je  al een verwijsbrief van de huisarts? meld je dan aan via onderstaande knop 

Aanmelding BASIS GGZ of Specialistische GGZ 1nP Rovers. Zie verwijsbrief voor de keuze Basis GGZ of Specialistische GGZ


Systeemondersteuning Naasten van verslaafden

Familie en vrienden van een persoon die verslaafd is maken zich vaak grote zorgen. De verslaafde leeft (deels) in ontkenning. Ontkenning is onderdeel van de ziekte verslaving. De verslaafde denkt dat het allemaal wel meevalt terwijl al zijn of haar vrienden en/of familieleden zich al tijden ernstige zorgen maken. Rovers Recovery denkt graag mee met deze naasten hoe we die persoon het beste kunnen helpen.
Maak jij je zorgen om iemand die je lief hebt.
Bel dan direct of vul het contactformulier in. Ook kunt u contact opnemen met stichting ''help mijn dierbare is verslaafd''

Behandeling voor naasten die kampen met psychische problemen:
Familieleden van verslaafden zijn voor Rovers Recovery net zo belangrijk als de clienten zelf. In actieve verslaving hebben die naasten van verslaafden het veelal moeilijker dan de verslaafden zelf. Onzekerheid, angsten, zorgen, depressies, vertrouwensissues zijn veel voorkomende problemen bij naasten van verslaafden en zijn veelal door schades ontstaan. Schuld en schaamte komen zowel bij verslaafden en hun naasten voor. Ook naasten gaan net zoals de verslaafden zelf in herstel en verdienen aandacht. Een systeemgesprek is onderdeel van de behandeling bij Rovers Recovery. Ook worden er verschillende familiebijeenkomsten georganiseerd. Zelf kun je ook in behandeling bij Rovers Recovery omdat wij begrijpen hoe ernstig het effect kan zijn op het leven van naasten van een verslaafde.

Kamp jij als naaste van een verslaafde met psychische problemen? Laat je dan verwijzen via je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. naar Rovers Recovery.

Rovers Recovery is specialist binnen het landelijk netwerk van 1nP. Met dit krachtig netwerk kiest Rovers Recovery voor kwaliteit. Rovers Recovery werkt samen met een groot multidisciplinair netwerk van professionals.
De behandeling verloopt volgens vaste stappen en wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering.  

Heb je  al een verwijsbrief van de huisarts voor behandeling? meld je dan aan via de knop Aanmelding en inschrijving 1nP Rovers onderaan de pagina.


Informatiebijeenkomsten, Trainingen en workshops
Rovers Recovery doet nog veel meer voor een ieder die meer wil weten over verslaving en leren hoe je omgaat met iemand die verslaafd is. Zo worden er bij Rovers Recovery familievoorlichting gegeven, trainingen en workshops georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie en agenda