Rovers Recovery 
Volledig Online 

Vrijgevestigde praktijk voor Verslavingsbehandelingen en volledig vergoed door je basis zorgverzekering. Voor particulieren, vraag naar de mogelijkheden. 

Volledig online!! dus maakt niet uit waar je verblijft.

Professioneel, ervaringsdeskundig en persoonlijk.

(Online) Behandeling en ondersteuning (via een beveiligde privé omgeving) bij het herstelproces van cliënten met een verslaving in combinatie met psychische problematiek en ondersteuning van hun naasten.

 

Behandelingen, Systeemondersteuning, Recovery Coaching, Breinpoli, Zorginnovatie en projecten, Trainingen, (Team) Coaching, Lezingen, Preventie.

Rovers Recovery is vanuit eigen ervaring volledig toegewijd in het helpen van mensen om verslaving te overwinnen en vanuit daar een ​​succesvol leven op te kunnen bouwen. Rovers Recovery gebruikt hiervoor een holistische aanpak. 


Lennart Rovers werkt al sinds 1999 als professional in de verslaving en geestelijke gezondheidszorg. In 2011 studeerde hij af aan de masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ. Passie voor goed hulpverlenerschap is hem aangeboren maar de chronische progressieve ziekte verslaving helaas ook. 
Alcohol en drugsgebruik begon bij Lennart al op jonge leeftijd en hij heeft 25 jaar actief gebruikt. Na zijn studie zat het leven niet meer mee, na drie heftige levensgebeurtenissen achter elkaar werd het hem teveel en bereikte hij zijn rock bottom. Ernstig verslaafd tezamen met psychiatrische problematiek werd hij opgenomen in een kliniek. Na totaal 8 maanden in behandeling geweest te zijn in een kliniek in Nederland en daarna nog een lange periode in Schotland heeft hij zijn actieve verslaving overwonnen. Door de jarenlange opgedane professionele kennis in combinatie met zijn eigen ervaringdeskundigheid is Lennart een bevlogen man binnen de verslavingszorg. Op unieke wijze biedt hij met zijn onderneming Rovers Recovery herstelondersteunde behandelingen en zorg aan mensen en hun naasten die kampen met verslaving en geestelijke gezondheidsproblematiek.
Rovers Recovery is opgericht door Lennart in samenwerking met zijn vrouw Linda. Sinds 2004 zijn zij samen, Linda heeft hierdoor een groot deel van de actieve verslaving van Lennart meegemaakt. Door deze heftige ervaringen en behandelingen die Linda zelf heeft doorlopen tijdens de opnamens van Lennart mag zij zich ervaringsdeskundige noemen op het gebied van naasten van verslaafden. Deze kennis en passie deelt zij graag binnen de onderneming, je zult haar als naasten dus tegen komen binnen Rovers Recovery bij familievoorlichtingen, preventie, trainingen en workshops. 
Over Lennart

Lennart is in 1999 begonnen aan de ABZ verpleegkunde opleiding bij het toenmalige Delta Psychiatrisch Ziekenhuis. Na het afstuderen werkte hij een aantal jaren op een gesloten opnameafdeling met cliënten uit de doelgroep Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapten (SGLVG). Tijdens zijn functie als unithoofd a.i. op een opname afdeling voor cliënten met psychotische stoornissen heeft hij aan de hogeschool van Rotterdam Management in Healthcare and Social Work gestudeerd. Na het afstuderen heeft Lennart een tijd als unithoofd, kwaliteitscoach en projectleider doorbraakproject schizofrenie gewerkt. Na het behalen van de drie jarige Master opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ in Utrecht werkte Lennart een aantal jaren als hoofdbehandelzaken en regiebehandelaar bij een FACT team, poli en deeltijd Dubbele diagnose en begeleid wonen. 
Lennart werd in 2015 langdurend opgenomen met een ernstige alcohol en drugsverslaving en psychiatrische problematiek in Nederland en vervolgens in Schotland.
In 2017 is hij zijn onderneming Rovers Recovery gestart en werkt hij als regiebehandelaar en ervaringsdeskundige bij Ready For Change verslavingszorg.  Sinds 2018 werkt hij als docent verslavingskunde aan de drie jarige master opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ in Utrecht. Voor hogescholen en universiteiten verzorgt Lennart lezingen en colleges. Voor stichting Help mijn dierbare is verslaafd verzorgt Lennart verschillende workshops en (familie) informatiebijeenkomsten.

Registratie:

Wet BIG: artikel 14

Lid van IntNSA: 

International Nurses Society on Addictions, afdeling Europa 

Bestuurslid van IntNSA Holland: 

De beroepsvereniging voor verslavingsverpleegkunde: www.intnsaholland.com

Basislidmaatschap V&VN 

Lidmaatschap  V&VN Verpleegkundig Specialisten
Algemene informatie

Rovers Recovery

Online 

BIG registratie/artikel 14:
59060392230


E-mail
Lennart@roversrecovery.nl
Linda@roversrecovery.nl


Website:
www.roversrecovery.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel:
KvK: 70198381


AGB Codes:
AGB code onderneming Rovers Recovery:  91010709
AGB code L.E. Rovers:                                     91000597


Telefoon:
0640574824

Telefonisch  is Rovers Recovery niet altijd direct bereikbaar vanwege cliënten behandelingen, systeemondersteuning,  preventie werkzaamheden, besprekingen in zorginstellingen en/of het geven van lezingen en colleges op Hogescholen/Universiteiten. U kunt altijd een voicemail bericht achterlaten op het mobiele telefoonnummer of een e-mail bericht sturen dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
Nieuws


Publiciteit/ Media/ Literatuur

LEF Magazine artikel levensverhaal
LINDA man artikel
Fragment Lezing