Rovers Recovery  ''Ik help mensen vanuit professionaliteit en ervaringsdeskundigheid met verslavingsproblematiek en onderliggende problemen te transformeren naar een gezond, clean en gelukkig leven''

---Lennart Rovers---


“Praktijk der verslavingskunde” Geen wachtlijst maar wel beperkt ruimte voor nieuwe aanmeldingen.


Telefonisch  is Rovers Recovery niet altijd direct bereikbaar vanwege cliënten behandelingen, systeemondersteuning,  preventie werkzaamheden, besprekingen in zorginstellingen en/of het geven van lezingen en colleges op Hogescholen/Universiteiten. U kunt altijd een voicemail bericht achterlaten op het mobiele telefoonnummer of een e-mail bericht sturen dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.


Programma's ONLINE Groep en Individuele Behandelingen (volledig vergoed)

1 jaar wekelijkse Groep sessies i.c.m. individuele therapie + 24/7 Groeps App

 1 jaar individuele therapie + App contact binnen kantoortijden

 Programma’s voor particulier/privé betalende cliënten.. neem contact op voor meer info.

Rovers Recovery Naastenliefde 

Op dit moment zijn we druk doende met het ontwikkelen van een nieuw naastenprogramma.. je kunt je alvast opgeven via de mail. Meer info volgt..


 


"In recovery, we learn to trade our addictions for passions, our despair for hope, and our chaos for serenity."

Rovers Recovery is vanuit eigen ervaring volledig toegewijd in het helpen van mensen om verslaving te overwinnen en vanuit daar een ​​succesvol leven op te kunnen bouwen. Rovers Recovery gebruikt hiervoor een holistische aanpak. 


Lennart Rovers werkt al sinds 1999 als professional in de verslaving en geestelijke gezondheidszorg. In 2011 studeerde hij af aan de masteropleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ. Passie voor goed hulpverlenerschap is hem aangeboren maar de chronische progressieve ziekte verslaving helaas ook. 
Alcohol en drugsgebruik begon bij Lennart al op jonge leeftijd en hij heeft 25 jaar actief gebruikt. Na zijn studie zat het leven niet meer mee, na drie heftige levensgebeurtenissen achter elkaar werd het hem teveel en bereikte hij zijn rock bottom. Ernstig verslaafd tezamen met psychiatrische problematiek werd hij opgenomen in een kliniek. Na totaal 8 maanden in behandeling geweest te zijn in een kliniek in Nederland en daarna nog een lange periode in Schotland heeft hij zijn actieve verslaving overwonnen. Door de jarenlange opgedane professionele kennis in combinatie met zijn eigen ervaringdeskundigheid is Lennart een bevlogen man binnen de verslavingszorg. Op unieke wijze biedt hij met zijn onderneming Rovers Recovery herstelondersteunde behandelingen en zorg aan mensen en hun naasten die kampen met verslaving en geestelijke gezondheidsproblematiek.
Rovers Recovery is opgericht door Lennart in samenwerking met zijn vrouw Linda. Sinds 2004 zijn zij samen, Linda heeft hierdoor een groot deel van de actieve verslaving van Lennart meegemaakt. Door deze heftige ervaringen en behandelingen die Linda zelf heeft doorlopen tijdens de opnamens van Lennart mag zij zich ervaringsdeskundige noemen op het gebied van naasten van verslaafden. Deze kennis en passie deelt zij graag binnen de onderneming, je zult haar als naasten dus tegen komen binnen Rovers Recovery bij familievoorlichtingen, preventie, trainingen en workshops. 
Over Lennart

Lennart is in 1999 begonnen aan de ABZ verpleegkunde opleiding bij het toenmalige Delta Psychiatrisch Ziekenhuis. Na het afstuderen werkte hij een aantal jaren op een gesloten opnameafdeling met cliënten uit de doelgroep Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapten (SGLVG). Tijdens zijn functie als unithoofd a.i. op een opname afdeling voor cliënten met psychotische stoornissen heeft hij aan de hogeschool van Rotterdam Management in Healthcare and Social Work gestudeerd. Na het afstuderen heeft Lennart een tijd als unithoofd, kwaliteitscoach en projectleider doorbraakproject schizofrenie gewerkt. Na het behalen van de drie jarige Master opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ in Utrecht werkte Lennart een aantal jaren als hoofdbehandelzaken en regiebehandelaar bij een FACT team, poli en deeltijd Dubbele diagnose en begeleid wonen. 
Lennart werd in 2015 langdurend opgenomen met een ernstige alcohol en drugsverslaving en psychiatrische problematiek in Nederland en vervolgens in Schotland.
In 2017 is hij zijn onderneming Rovers Recovery gestart en werkt hij als regiebehandelaar en ervaringsdeskundige bij Ready For Change verslavingszorg.  Sinds 2018 werkt hij als docent verslavingskunde aan de drie jarige master opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ in Utrecht. Voor hogescholen en universiteiten verzorgt Lennart lezingen en colleges. 

Registratie:

Wet BIG: artikel 14

Lid van IntNSA: 

International Nurses Society on Addictions, afdeling Europa 

Bestuurslid van IntNSA Holland: 

De beroepsvereniging voor verslavingsverpleegkunde: https://intnsa.org/

Basislidmaatschap V&VN 

Lidmaatschap  V&VN Verpleegkundig Specialisten
Algemene informatie

Rovers Recovery

Online 

BIG registratie/artikel 14:
59060392230


E-mail
[email protected]


Website:
www.roversrecovery.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel:
KvK: 70198381


AGB Codes:
AGB code onderneming Rovers Recovery:  91010709
AGB code L.E. Rovers:                                     91000597


Telefoon:
+31640574824

Telefonisch  is Rovers Recovery niet altijd direct bereikbaar vanwege cliënten behandelingen, systeemondersteuning,  preventie werkzaamheden, besprekingen in zorginstellingen en/of het geven van lezingen en colleges op Hogescholen/Universiteiten. U kunt altijd een voicemail bericht achterlaten op het mobiele telefoonnummer of een e-mail bericht sturen dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
Nieuws


Publiciteit/ Media/ Literatuur

LEF Magazine artikel levensverhaal
LINDA man artikel
Fragment Lezing