Voor Verwijzers 


 

Rovers Recovery is als regiebehandelaar binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ aangesloten bij  1nP. 1nP is een landelijk netwerk van zorgprofessionals. 

Samen bieden wij hoogwaardige psychische of psychiatrische behandelingen die afgestemd zijn op de individuele hulpvraag van de cliënt.
Rovers Recovery behandeld cliënten met verslavingen en onderliggende problemen. Via 1nP is de cliënt verzekerd van op de persoon afgestemde hoogwaardige psychische of psychiatrische behandeling.

Heeft u een cliënt met een psychisch probleem in combinatie met verslavingsproblematiek tegenover u? Dan kunt u de client doorverwijzen via 1nP voor behandeling bij Rovers Recovery. Als verwijzer bepaalt u aan de hand van de ernst van het probleem welke vorm van geestelijke gezondheidszorg uw cliënt nodig heeft. Basis GGZ of Specialistische GGZ. 

Uw client kan zich digitaal aanmelden via 1nP en kiest dan zijn eigen regiebehandelaar. Voor Rovers Recovery is dat Lennart Rovers. 

1nP gelooft in de kracht van de cliënt. Daarom heeft bij 1nP de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie, waarbij de zorgprofessional de cliënt coacht bij zijn specifieke zorgvraag en dus in zijn herstel. U wordt als verwijzer gedurende het hersteltraject van de cliënt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor meer informatie klik dan hier 1nP verwijzing. De behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basis zorgverzekering van uw cliënt.  Rovers Recovery is als psychiatrie praktijk aangesloten bij ZorgDomein.

Rovers Recovery geeft ONLINE behandelingen. Psychiatrisch Thuiszorg is ook mogelijk.

Breinpoli (NAH)

Niet Aangeboren  Hersenletsel (NAH) en verslaafd. Rovers Recovery behandeld verslavingen bij NAH als onderdeel van de Breinpoli. zie https://breinpoli.nl/ voor meer informatie en verwijzing.

Consultatie

Sinds 2014 kunnen huisartsen en praktijkondersteuners (POH-GGZ), als het niet helemaal duidelijk is wat de beste zorg, behandeling of medicatietraject is voor een cliënt, gebruik maken van consultatie. Ook voor andere hulpverleners is consultatie mogelijk. Voor huisartsen is dit intercollegiale overleg mogelijk gemaakt vanuit het POH-GGZ budget. U kunt denken aan; adviezen over de diagnostiek, bejegening, doorverwijzingsmogelijkheden, medicatie adviezen, etc. De behandelverantwoordelijkheid blijft uiteraard bij de huisarts. De consultatie heeft geen effect op het eigen risico voor de patiënt.

Mogelijkheden:

  • Kort telefonisch consult
  • Medicatie consult;
  • Via e-mail een schriftelijke beoordeling/advies over uw patiënt;
  • Op locatie van de huisartsenpraktijk of andere locatie een consult met u en uw patiënt;
  • Op locatie van de praktijk Rovers Recovery een consult met uw patiënt met terugkoppeling aan u;
  • Structurele consultatie op locatie, ik kom dan op regelmatige basis bij u langs bv. een dagdeel per 4 weken, om casuïstiek te bespreken. Vragen kunt van te voren per mail aan me doorgeven.


Wat doe ik als verpleegkundig specialist GGZ binnen consultatie?

Er wordt geen DBC geopend bij welke vorm van consultatie dan ook. Consultatie is kort en wordt bij voorkeur in het dossier van de patiënt gerapporteerd. Ik kijk met u mee bij vraagstukken rondom probleemdefiniëring, bij verslavingsvraagstukken in relatie tot andere psychologische problematiek.  Maar ook bij hoe e.e.a. aan te pakken en hoe de patiënt te benaderen. Hoe patiënt te motiveren voor verdere behandeling. Verwijsmogelijkheden. Vraagstukken en advies bij de inzet van verslavingsmedicatie (ik schrijf geen recepten uit binnen consultatie).

Voor tarieven en andere vragen:

Lennart Rovers: 0640574824 
[email protected]
of vul het contactformulier in.

Het